John Stossel - Now Playing:

Rdt avviser sosialismens resultat i Venezuela
Rdt avviser sosialismens resultat i Venezuela
Rdt avviser sosialismens resultat i Venezuela
Rdt avviser sosialismens resultat i Venezuela
Rdt avviser sosialismens resultat i Venezuela
Rdt avviser sosialismens resultat i Venezuela

Rødt avviser sosialismens resultat i Venezuela

Liberalistene - 2018-03-16

- Det var ikke ekte sosialisme! H?rt den f?r? Standardunnskyldningen n?r tilhengere av knallr?d kommunisme og sosialisme blir konfrontert med resultatene av sin egen ?nskede politikk. Det m? vaere greit ? kunne klassifisere egen politikk p? basis av intensjon, ikke handling og resultat. Bj?rnar Moxnes fra R?dt hevder her at Venezuela visstnok har et kapitalistisk samfunn og regime. Landet som er herjet som resultat av nasjonalisering, h?ye skatter, sentralbank, prisreguleringer, konfiskering av eiendom kombinert med omfattende omfordelingsprogrammer er alts? ikke sosialistisk men kapitalistisk... Ta en titt ? se selv. Fors?k ? ikke le av Bj?rnars fors?k p? ? ro siden situasjonen i landet er ganske s? tragisk. Vil du vite mer hva kapitalisme omhandler? liberalistene.org/kunnskap/hva-er-kapitalisme/ Oversikt over verdens mest (og minst) ?konomisk frie nasjoner: heritage.org/index/ Kilden for utsagnet fra Moxnes: youtube.com/watch?v=R4it_HKHycM&t= Klipp ellers fra Prager U, Reason og John Stossel