John Stossel - Now Playing:

John Stossel: Chciwo 1/6
John Stossel: Chciwo 1/6
John Stossel: Chciwo 1/6
John Stossel: Chciwo 1/6
John Stossel: Chciwo 1/6
John Stossel: Chciwo 1/6

John Stossel: Chciwość 1/6

odDymarkow - 2009-09-21

Chciwo?? jest dobra czy z?a? Czy ch?? posiadania pieni?dzy jest si?? nap?dow? gospodarki, czy mo?e destrukcyjn?? Czy to sprawiedliwe, ?e Bill Gates ma miliardy dolar?w, podczas gdy robotnikowi starcza ledwo na ?ycie? John Stossel pr?buje odpowiedzie? na te pytania.